Noticias - Anpa Pedras Brancas

Síguenos
Martes y jueves de  9:30 -10:30
Horario de oficinas:
Vaya al Contenido

Noticias

Anpa
Durante o mes de Xaneiro, os rapaces e rapazas de segundo A e de segundo B xogaron a "buscando casa", "buscando cadeira" ou  "musical chairs game" como se lle chama nese proxecto.

Aquí tedes un vídeo onde podedes ver ao alumnado destas clases.

Manifiesta tu malestar con las obras del colegio Fogar y firma la  petición...

¡Pedimos calidad en la ejecución de la obra!

No es normal que  el colegio esté en peores condiciones de las que estaba antes de  iniciar la obra...(cierre de comedor con frecuencia, goteras, techos que  vuelan, inundaciones en las aulas, etc.)¿Que más tenemos que soportar?

Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
DA XUNTA DE GALICIA

A medio do presente escrito, a “ANPA Pedras Brancas”, do CEIP FOGAR de Carballo, actuando en nome e representación, dos pais e nais dos alumnos de este centro, vimos a manifestar o noso malestar coas obras que se están levando a cabo no mesmo.

Esta Consellería adxudicou a execución da obra de mellora do Colexio CEIP FOGAR á empresa sevillana “Fonsan Gestión y Construcción S.L”, asinándose o contrato o pasado día 11 de xullo de 2.019, e con un prazo de execución de 3 meses, polo que deberían estar rematadas entre os meses de outubro ou novembro de 2.019, non obstante, estando xa no mes de febreiro de 2.020, as obras non están rematadas, nin se espera que vaian rematar nos vindeiros días cos inconvenientes que isosupón para toda a comunidade educativa.

O retraso nas obras non é o único problema que afecta tanto a profesorado como alumnos, se non as calidades na execución das mesmas, sen que se esté garantindo a seguridade dos menores.  Así, o pasado día 20 de decembro, o equipo directivo viuse na obriga de suspender as clases por mor das inundacións que afectaban ó centro, debendo adoptar esta medida ante a imposibilidade de garantir a seguridade e o benestar dos nosos fillos no caso de continuar coa actividade lectiva, facendo un grande esforzo para que os nenos puidesen voltar as aulas o 21 de decembro e poder desfrutar así do tan ansiado festival de Nadal.

En xaneiro, á volta de vacacións, a situación lonxe de mellorar empeorou e moito, poisna entrada habilitada de maneira provisional para os cursos de infantís, os obreiros colocaron un andamio polo que tiñan que pasar os alumnos para acceder as aulas, mentres os obreiros continuaban traballando,poñendo en perigo non só os alumnos si non tamén as súas familias. Para evitar riscos, a través da ANPA prantexamos, como medida alternativa, que os alumnos de infantil compartiran entrada cos alumnos de primaria, conscientesdos problemas que iso carrexa, pois ó equipo docente debe xestionar a entrada de 800 alumnos por un único acceso, acordandocomo medida o retraso na hora de entrada e saída dos máis pequenos, para evitar aglomeracións, pero obrigando os pais e nais dos alumnos a adaptarse a este novo horario, cos problemas de conciliación laboral que iso supón.
Outro dos graves problemas causado pola deficiente execución das obras e polo retraso nas mesas e o cerre do comedor por mor das inundacións que se producen no seu interior como consecuencia  das choivas, o que motivou que o inspector de sanidade suspendera o servicio de comedor en varias ocasiónsó non poder garantir que este servicio se desenvolveseen condiciónsóptimas, ocasionando, novamente, un grave perxuizo para as familias que contan con este servicio por motivos de conciliación laborais,  e influíndo tamén no horario de saída dos menores pois o profesorado ten que xestionar a saída dun número de alumnos máis elevado que o habitual.

A pesar de que desde o equipo directivo do centro se están tomando tódalas medidas posibles para que a actividade lectiva se desenvolva coa maior normalidade posible, o certo é que ó ANPA preocúpalle o retraso acumulado na execución das obras, así como  as deficiencias nas obras de melloras realizadas, visibles a simple vista, e das que mesmo se fai eco a prensa local onde se fala de portas mal colocadas, fiestras que filtran auga, pintura que salta, goteirasnos falsos teitos das aulas recén instalados... e un sinfin de problemas que non só fan ver cada vez máis lonxe a data de fin das obras si non tamén fan dubidar do seuresultado e si se está garantindo a seguridade e o benestar dos menores, que tódolos día deben convivir cunhas obras que cada día lles van gañando máis terreo, ó verse cada vez máis reducido a súa zona de recreo, invadido polos andamios.
Por todo isto, a medio de presente escrito pedimos  calidade na execución da obra! Non é normal que a escola estea en peores condicións do que estaba antes de comezar o traballo ... Canto máis temos que soportar?
           
Xov, 30/01/2020 - 12:41 — Ceip-Fogar    

   
Informámoslles que o Inspector de Sanidade vén de suspender provisionalmente e con carácter cautelar a actividade na cociña, debido ao estado no que se atopa. Tralas choivas destes días volvemos ter inundacións por mor das obras. Hoxe intentaremos organizarnos da mellor maneira posible, pero MAÑÁ venres 31 de xaneiro e ata novo aviso, SUSPÉNDESE o servizo de comedor. Polo tanto, as alumnas e alumnos sairán ás 14.30h., incluídos os usuarios de transporte escolar. As actividades extraescolares funcionarán con normalidade.

Lamentamos enormemente as molestias ocasionadas ás familias, pois somos coñecedores dos problemas de conciliación que isto supón.
Agardamos que a normalidade se restableza o antes posible.

Atentamente.
O Equipo Directivo
       
     
Anpa Pedras Brancas todavía no ha presentado alegaciones al colegio Fogar. Estamos a la espera de recibir las indicaciones y /o propuestas por parte de los padres de alumn@s para ser vuestra voz, ya que es la razón de ser de cualquier anpa. "Representar a los padres". (Cap. I, título 2, Artigo 5 Estatutos)

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO. REUNIÓN DOS PAIS DO ALUMNOS DE 4º E.I.

Por mor da obras do centro, acordouse tras diversas xuntanas coa, Dirección do Colexio, Concello e Consellería, o seguinte:

a)Para garantir o  afastamento total do alumnado da obra e dos andamios instalados no  centro, acordouse que o alumnado de E. Infantil entrará polo portalón  sito na Avenida de Bergantiños, frente á librería Teldy. Ese portalón e  patio estarán completamente separados e aillados do patio de primaria  por un pechamento o que permitirá a recepción persoal do alumnado polo  profesorado de E. infantil e a súa posterior entrega personalizada.
b) O alumnado de E. primaria  entrará exclusivamente polo portalón da Avenida de Bergantiños fronte á  cafetería Xuventude. Esa entrada e parte do patio ocupará exclusivamente  a zona das canchas de baloncesto e estará separada da zona de E.  infantil antes nomeada e separada completamente por unha distancia  superior aos 100 metros das zonas de andamiaxe máis cercanas á Avenida  de Laxe.
c) O patio actual de E. infantil  estará completamente pechado durante todo o tempo que estén as obras  alí instaladas co que será imposible que ningún alumno/a se poida  acercar a él namentras dure a obra evitanbdo así calquera risco.
d) No remate desta período de  obra, as andamiaxes trasladaranse a outra metade do centro e pasarán a  ocuparse as zonas que queden baleiras, de tal xeito que será imposible  que o alumnado estea nunca preto de zonas de andamiaxe e colocación de  SATE.
e) O servizo de  comedor no comezará en ningún caso antes do día 16 de setembro por mor  de garantir a viabillidade axeitada deste servizo con todas as garantias  hixénico-sanitarias.
f) O servizo de autobus, tanto  na recepción como na entrega do alumnado, tera lugar pola Vila de Ordes,  pois todos os portalóns sitos na Vila de Laxe permanecerán pechados e  sen acceso para todo persoal alleo á obra.
g)As actuacións no  interior do colexio que non estean feitas o día 10 setembro terán lugar  sempre a partir das 15,30 da tarde cando xa non existan rapaces no  Centro.
h) Extremaranse todas as medidas  para garantir que diminuan completamente todo o que poida afectar ao  rendemento educativo do alumnado e de xeito moi especial no caso de  alumnos con ANEAE. Atendendo á normativa paralizaranse todos os  traballos que supoñan ruidos salientables durante a xornada lectiva.
i) A colaboración de todos os  membros da comunidade educativa permitirá un desenvolvemento máis áxil e  máis seguro de toda esta reforma e permitirá que as incomodidades e  riscos sexan moitos máis liviáns.
k) O vindeiro luns, día 09, as 18,00 horas, terá lugar unha xuntanza no Forum cos pais/nais de 4º de E. infantil.
Agradecemos a todos a súa colaboración e transmitimos en nome de  todos os estamentos antes citados, que xuntos traballaremos  conxuntamente para facer o máis sinxelo posible este período que  loxicamente terá algunha incomodidade.

Estimados padres de alumn@s:
Como todos saben, hoy tuvo lugar la reunión con los padres del colegio Fogar, donde el director nos informó del estado actual y  mostró imágenes de la obra que tiene el colegio. Se tiene previsto que terminará el 31 de octubre, por lo que tendremos que convivir con las obras.

Varios padres solicitaban que se retrasase el inicio del cole para garantizar la seguridad de los niños y así dar más tiempo de a los obreros para terminar las obras. Desde la Anpa Pedras Brancas queremos ofrecer el apoyo a TODAS las familia (SOCIOS Y NO SOCIOS) que quieran y nos lo soliciten. Presentaremos  un escrito para este fin y sobre todo, dar solución a las inquietudes o dudas que tengáis, se las haremos llegar a la consellería de educación de la Xunta de Galicia y al responsable de la obra que venga el martes 10 de Septiembre  a la reunión que se realizará con el director y a la cual por primera vez nos invitan a participar en representación de los padres.

Apoyaremos a los padres con niñ@s de necesidades educativas especiales solicitando en esa reunión que venga un técnico de la Xunta de Galicia para  inspeccionar que se cumple la normativa de de contaminación acústica.

Os pedimos que nos hagáis llegar todas esas dudas e inquietudes para plasmarlas por escrito y os mantendremos informados de lo que nos digan...
En principio las clases empezarán el miércoles (si no hay novedad) y nos informarán la próxima semana sobre horarios de entrada y salida del período de adaptación de los alumn@s de infantil. Recordarles que no hay servicio de comedor hasta que se cumplan las normas de seguridad e higiene, por este motivo los niños  saldrán a las 14:30. Habrá servicio de autobús a esa hora.

Pueden hacernos llegar sus peticiones y dudas a:
info@anpapedrasbrancas.org
Telf: 610 873 310

Estaremos en  la oficina de la anpa a partir del lunes a las 10:00 hrs. Así podréis recoger la agenda escolar para este curso. Os animamos a todos los padres a participar, si nos unimos todos junt@s podemos solucionar las cosas.
¡La unión hace la fuerza!
Os esperamos
Anpa Pedras Brancas
610 873 310
info@anpapedrasbrancas.org
Regreso al contenido